PENDIDIKAN

ZAKAT

Posted on: September 22, 2008

Muqaddimah

Bismillahirrahmanirrahim

(Dengan nama allah, Maha Pemurah Maha Penyayang).

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya ber’ibadah kepada Allah, dengan ikhlas dan condong melakukan agama karena-Nya, begitu juga supaya mengerjakan shalat dan membayarkan zakat; dan itulah Agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah : 5)

“Sungguh berbahagia orang-orang mu’min yang khusu’ dalam shalatnya yang berpaling daripada hal yang sia-sia dan yang membayarkan zakatnya (QS. Al-Mu’minun : 1-4)

Usaha riba yang kamu lakukan dengan maksud agar supaya harta manusia selalu bertambah, maka tidaklah harta itu bertambah di sisi Allah. Tetapi harta yang kamu sekalian keluarkan untuk zakat dengan mengharap keridlaan Allah, maka kamu sekalian adalah orang-orang yang berhasil dalam usaha melipatgandakan pahala (QS. Ruum : 9)

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah daripada barang-barang yang baik yang aku tumbuhkan, dan janganlah kamu sengaja memberikan barang yang jelek, padahal kamu sendiri tidak suka menerimanya kecuali dengan menutup mata. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah : 257)

Bersabda Rasulullah s.a.w. : “Agam Islam itu dirikan di atas lima perkara : 1. mengucapkan persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, 2. Mmendirikan shalat, 3. Memberikan zakat, 4. Berhaji dan 5. Berpuasa Ramadlan”. (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).

Zakat dan Macam-macam Zakat

Zakat Fitrah

Apabila terbenam matahari pada akhir Ramadlan, sedang kamu berkelapangan rizqi, maka keluarkanlah zakat fitrah sebanyak satu sha’ (± 4 kati atau 2,5 kg.) dari bahan makananmu sebelum shalat ‘Id, untuk membersihkan puasamu dan untuk makanan orang-orang miskin (1)

Zakat Tanaman

Apabila hasil tanamanmu telah sampai nishab, yaitu 5 wasaq (± 7,5 kwintal) (2), maka keluarkanlah zakatnya, yaitu sepersepuluhnya (10 %), kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya dikenakan seperdua puluh (5 %).

Zakat Hewan

Apabila kamu mempunyai hewan ternak, yakni unta, kambing, atau sapi, jumlahnya sampai kepad nishabnya, yaitu : 5 ekor unta, 40 ekor kambing, atau 30 ekor sapi, sedang telah setahun menjadi kepunyaanmu (4), maka keluarkanlah zakatnya menurut ketentuan sebagai berikut :

1. 5 sampai 24 ekor unta, tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing

2. 25 sampai 35 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun

3. 36 sampai 45 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun

4. 46 sampai 60 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun

5. 61 sampai 75 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun

6. 76 sampai 90 ekor unta, dikenakan zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun

7. 91 sampai 120 ekor unta, dikenakan zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 4 tahun.

Lebih dari 120 ekor unta, maka tiap-tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun dan tiap-tiap 50 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun.

Zakat kambing mulai 40 ekor sampai 120 ekor, dikenakan zakatnya seekor kambing; mulai 121 sampai 200 ekor, dikenakan zakatnya 2 ekor kambing; mulai 201 sampai 300 dikenakan zakatnya 3 ekor kambing. Selebihnya dari 300 ekor kamning, maka tiap-tiap 100 ekor kambing dikenakan zakatnya seekor kambing (5)

Zakat sapi, tiap-tiap 30 ekor, dikenakan zakatnya seekor anak sapi (jantan atau betina) umur 1 tahun; dan tiap-tiap 40 ekor, dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun (6).

Zakat Emas dan Perak

Apabila barang perakmu sampai kepada nishabnya, ialah seberat 200 dirham (5 awaq = 672 gr.) demikian pula barang emasmu seharga nishab perak (7) dan telah menjadi milikmu genap 1 tahun (8), maka keluarkanlah zakatnya, yaitu seperempat puluhnya (2,5 %) demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak (9).

Yang Berhak Menerima

Bagian Zakat

Segerakanlah pengeluaran zakat hartamu (10) kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah : “Hanya sesunguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu diuntukkan bagi orang-orang : 1. fakir, 2. miskin, 3. yang diserahi mengurus zakat (memungut dan membagikan), 4. yang sedang diperlembut hatinya (baru masuk Islam), 5. budak-budak belian (dalam memerdekakan dirinya), 6. yang berhutuang, 7. sabiilillah (membela Agama Allah) dan 8. anak jalan (yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang tidak untuk bermaksiyat)”. (QS. At-Taubah : 60).

Adapun zakat fitrah, bagikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin. Zakat itu boleh kamu keluarkan sebelum waktunya (11)

Utamakanlah pemberian zakat itu kepada orang-orang di negerimu (12) dan sebaiknya kamu berikan kepada kerabatmu (13) dan jangan diberikan kepada keluarga Bani Hasyim ( kerabat Nabi dan keturunannya ) dan jangan pula kepada budak-budak mereka (114).

Alasan (dalil)

(1) HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Umar; QS. At-Thalaq : 7; HR. Bukhari dari Abu Sa’id Khudzri; HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Abbas

(2) HR. Muslim dari Abu Sa’id Khudzri

(3) HR. Bukhari dan Ahmad serta Ahli Sunan dari Ibnu ‘Umar

(4) HR. Abu Dawud

(5) Hadits Tsamamah bin Abdullah bin Anas

(6) HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Mu’adz bin Jabbal

(7) HR. Muslim dari Jabir

(8) Menilik alasan no. 4

(9) HR. Ashhabussunan dari ‘Amr Ibnu Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya; QS. At-Taubah : 53; HR Ahmad dari Asma’ binti Jazid

(10) HR. Bukhari dari ‘Uqbah bin Harits

(11) HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu ‘Abbas; HR. Lima Imam kecuali Nasai dari Ali r.a.

(12) HR. Bukhari dan Muslim dari Mu’adz

(13) HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Salman bin ‘Amir; HR. Bukhari dan Muslim dari Zaenab istri Ibnu Mas’ud

(14) HR. Limam Imam kecuali Ibnu Majah dari Abu Rafi’

Iklan
Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Negara Yang Sudah Berkunjung

September 2008
S S R K J S M
    Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

RSS Kawan Sejati

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Koleksi Film Harun Yahya

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Blog Partnerku (elsabarto.co.cc)

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Lihat Berita Detik Net

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Berita Presiden SBY

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Yang Sudah Mampir Ada

  • 667,416 Orang
Iklan
%d blogger menyukai ini: